« Terug

Reach

REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's van chemische stoffen. In deze verordening is maximale hoeveelheden schadelijke stoffen in een product vastgelegd. Van elk product weten wij of het aan deze REACH-voorwaarden voldoet en op deze website kunt u dat bij elk product ook zien.