« Back

Carma black-gold MA 1196-4


« Back

Art.nr. 14718 14690 11818 14698 14706 14717
Diameter 8 cm 12 cm 14 cm 15 cm 17 cm 19 cm
Height 7 cm 10 cm 12 cm 13 cm 14 cm 17 cm
Lacquer type shiny shiny shiny shiny shiny shiny
Indoor / Outdoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor
Grower pot 5,5 / 6 cm 10,5 cm 12 ! cm 13 cm 15 cm 16 cm